Регистрация
Сертификат владельца сайта
Сертификат владельца сайта https://www.petrovber.ru/
Благодарность

Оплата:
1.
Kaspi QR (Gold):

2. Kaspi Bank:


по номеру карточки 

4400 4302 4708 1869  
по номеру телефона 
+7 700 105-75-03

3. Нalyk Bank:

 
по номеру карточки 
4405 6397 1407 2707   
по номеру телефона 
+7 707 830-80-58

4. Пополнение баланса сотового телефона:


Билайн +7 705 484-40-85

Все материалы необходимо отправлять со своей электронной почты на наш официальный адрес: Center@olimpkaz.ru
Барлық жұмыстарды өз электрондық почталарыңызбен төмендегі электронды поштаға  жіберулеріңіз қажет: Center@olimpkaz.ru

По всем вопросам Вы можете обращаться по следующим контактам:
Барлық сұрақтар бойынша келесі контактілерге хабарласуыңызға болады: ​

Электронная почта/Электронды пошта:  Center@olimpkaz.ru
WhatsApp:  +7 700 105-75-03 (только текстовые сообщения) 9.00-22.00 (ежедневно/күн сайын)

Основная информация

Конференция
«Актуальные вопросы современной науки, общества и образования»
Основная информация:
1. Организатор: «Международный инновационный центр интеллектуального развития».
2. В Конференции могут участвовать педагогические работники организаций образования независимо от занимаемой должности и стажа работы.
3. Материалы принимаются в электронном виде на русском и казахском языках.
4. Участники выбирают тему самостоятельно. Это могут быть разработки уроков, учебные презентации, методические доклады и т.д.
5. Материалы не должны противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству Республики Казахстан.
6. Организационный взнос за одного участника: 1000 тенге – ISSN (диплом и сертификат выдаются в электронном формате).
7. Результаты оглашаются в течение двух рабочих дней.
8. Для участия необходимо отправить следующие документы на электронную почту Center@olimpkaz.ru: а) скан/фото квитанции об оплате организационного взноса; б) заявку на участие в конференции; в) работу.
9. Журнал формируется по мере поступления материалов и затем в формате PDF размещается на сайте в соответствующем разделе для свободного скачивания.
 
Конференция
«Қазіргі заманғы ғылым, қоғам және білімнің өзекті мәселелері»
Негізгі ақпарат:
1. Ұйымдастырушы: «Халықаралық инновациялық интеллектуалды дамыту орталығы».
2. Конференцияға білім ұйымдарының лауазымы мен жұмыс өтіліне тәуелсіз педагогикалық қызметкерлері қатыса алады.
3. Материалдар электронды түрде қазақ және орыс тілінде қабылданады.
4. Қатысушылар тақырыпты өздігінен таңдайды. Сабақтың жоспары, оқу презентациясы, әдістемелік тақырыптағы баяндама т.б. түрде болуы мүмкін.
5. Материалдар жалпы қабылданған ғылыми фактілерге, Қазақстан Республикасының этикалық нормалары мен заңдылықтарына қайшы келмеуі тиіс.
6. Тіркеу төлемінің мөлшері бір қатысушыға: 1000 теңге – ISSN (диплом және сертификат электрондық форматта беріледі).
7. Нәтижесі екі жұмыс күні ішінде белгілі болады.
8. Қатысу үшін мына құжаттарды Center@olimpkaz.ru электронды поштаға жіберу қажет: а) ұйымдастырушылық жарнаны төлеу туралы квитанцияның сканерленген суреті; б) конференцияға қатысу туралы мәлімдеме; в) жұмыс.
9. Журнал материалдардың түсуіне байланысты қалыптасады, содан соң PDF форматында еркін жүктеп алу бөліміне сәйкес сайтқа орналастырылады.

Образцы Дипломов и Сертификата
 
 
Документы (всего: 3)
Документы (всего: 3)

Оплата

Kaspi Gold, Halyk Bank, Билайн, ЮMoney

Оплата
 Наградные документы выдаются в формате Jpeg только по электронной почте после выполнения процедуры оплаты услуги.  Базовая ставка составляет 1000 тенге или 170 рублей.
Обращаем Ваше внимание!
*В сумму 1000 тенге для удобства входят и комиссионные при любых способах оплаты. 
*Оплачивать можно одной квитанцией за любое количество участников совокупно по всем выбранным предметам! 

Организационный взнос может быть оплачен следующими способами:

В тенге - 
1.
Перевод денег любым способом на номер банковской карточки Kaspi Gold  
4400 4302 4708 1869 (+7 700 105-75-03). С терминала Kaspi Gold: на карту Kaspi Gold - ИИН 580 109 302 513 
2.Перевод денег любым способом на  номер банковской карточки Halyk Bank  4405 6397 1407 2707 (+7 707 830-80-58)
3.Пополнение Баланса сотового телефона  +7 705 484-40-85 - билайн

В рублях - Перевод на Номер ЯндексДеньги  4100 1168 7362 430 любыми способами  


Төлемі:
Құттықтау құжаттары JPEG форматы бойынша ақы төленген соң электронды поштамен жіберіледі. Базалық төлем 1000 теңге немесе 170 рубль.
Сіздің назарыңызды аударамыз!
*1000 теңге ішінде Сізге қолайлы болу үшін комиссия кіреді.
*Бір түбіртекпен бірнеше қатысушы бірнеше пәннен төлей алады.
Ұйымдастыру салымы төменгі әрекетпен төлеуге болады: 

Теңгемен-
1.Kaspi банк шотының карточкасына аудару үшін  4400 4302 4708 1869 (+7 700 105-75-03). Терминал Kaspi Gold:  Карточкасына Kaspi Gold - ИИН  580 109 302 513
2.Halyk Bank​ банк шотының карточкасына аудару үшін  4405 6397 1407 2707 (+7 707 830-80-58)
3.Билайн ұялы телефонын баланс толтыру үшін  +7 705 484-40-85

Рубльмен- ЯндексДеньги  шотына ақша аудару үшін  4100 1168 7362 430
Документы (всего: 1)
Документы (всего: 1)

Отправить материал

Все материалы необходимо отправлять со своей электронной почты на наш официальный адрес: Center@olimpkaz.ru
Барлық жұмыстарды өз электрондық почталарыңызбен төмендегі электронды поштаға  жіберулеріңіз қажет: Center@olimpkaz.ru

Сборник материалов

Конференция "Актуальные вопросы современной науки, общества и образования"

Документы (всего: 1)
Документы (всего: 1)